Po polsku
Biodiversity Map
Publications
Entomological Bibliography Database
type: article
year: 2015
authors: Grzywocz J., Szołtys H., Królik R., Greń Cz., Szczepański W.T., Mazur M.A.
title: Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: Mycetophagidae.
periodical: Acta Entomologica Silesianavol.: 23issue: online 006pages: 1-10
short citation: Grzywocz J. et al. 2015
BioMap ID: 18177