Po polsku
Biodiversity Map
Publications
Entomological Bibliography Database
type: article
year: 2008
authors: Mokrzycki T., Byk A., Borowski J.
title: Rzadkie i reliktowe saproksyliczne chrząszcze (Coleoptera) starych dębów Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.
periodical: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodyvol.: 27issue: 4pages: 43-56
short citation: Mokrzycki T. et al. 2008
BioMap ID: 10142