Po polsku
Biodiversity Map
Publications
Entomological Bibliography Database
type: article
year: 2008
authors: Starzyk J.R., Grodzki W., Kosibowicz M., Michalcewicz J., Rossa R.
title: Stare i martwe drzewa jako miejsce występowania chrząszczy ksylobiontycznych i dendrofilnych.
periodical: Roczniki Bieszczadzkievol.: 16pages: 325-348
short citation: Starzyk J.R. et al. 2008
BioMap ID: 10160