Po polsku
Biodiversity Map
Publications
Entomological Bibliography Database
type: article
year: 1921
author: Szulczewski J.W.
title: Przyczynek do fauny czerwców (Coccidae) Wielkopolski.
periodical: Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Seria B. Nauki Biologicznevol.: 1pages: 78-83
short citation: Szulczewski J.W. 1921
BioMap ID: 15092