Po polsku
Biodiversity Map
Publications
Entomological Bibliography Database
type: article
year: 2006
author: Żyła W.
title: Materiały do poznania osowatych (Hymenoptera: Vespidae) Wigierskiego Parku Narodowego i terenów ościennych.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 25issue: 4pages: 241-252
short citation: Żyła W. 2006
BioMap ID: 11098

full text: Download