Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
 1. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 3. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Dytiscidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Agabinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Agabinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Agabusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Acatodessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agabus (Acatodes) congener (C.P. Thunberg, 1794)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1000192    taxon code: 610
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Agabus congener - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 144
 • Publications: 82
 • Collections: 7
 • Publication authors: 68
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w północnej części Holarktyki, notowany też z Kaukazu i Zakaukazia. W Polsce występuje zarówno na nizinach jak i w górach, gdzie sięga do piętra kosodrzewiny i hal. Żyje w zarosłych trawami i turzycami drobnych zbiornikach wodnych, jak kałuże, bajorka i mokradła, niekiedy spotykany w przybrzeżnej strefie jezior i stawów.

Illustrations
... browse
Agabus
congener
External data sources