Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
 1. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 3. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Zabrinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Amarinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Amaragenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Zezeasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Amara (Zezea) plebeja (L. Gyllenhal, 1810)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1004282    taxon code: 222
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Amara plebeja - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 542
 • Publications: 103
 • Collections: 12
 • Publication authors: 96
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Szeroko rozpowszechniony w prawie całej Palearktyce, wykazywany od Irlandii aż do Japonii, w Fennoskandii przekracza koło podbiegunowe, południowa granica występowania przebiega przez Pireneje, północne Włochy, Jugosławię, Rumunię, Ukraińską SRR, południową Syberię, północne Chiny i Kraj Ussuryjski. Pospolity gatunek eurytopowy na otwartych, słabo ocienionych obszarach, lubi wilgotne gleby piaszczysto-gliniaste, spotykany częściej na ugorach niż na glebach uprawianych.

Illustrations
... browse
Amara
plebeja
External data sources