Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
 1. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 3. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Zopheridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Colydiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Synchitinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bitomagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bitoma crenata (Fabricius, 1775)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1020876    taxon code: 3696
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2008 wykaz: R. Królik
Data on distribution in Poland
Bitoma crenata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 312
 • Publications: 79
 • Collections: 11
 • Publication authors: 78
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
Szeroko rozpowszechniony gatunek w niemal całej Europie (północna granica rozsiedlenia przebiega częściowo poza kołem podbiegunowym). Wykazywany poza tym z Algierii, Tunisu, Kaukazu, Iranu, Mongolii i Syberii, gdzie najdalej na wschód wysuniętymi stanowiskami są Tomsk i Kuzneck. W Polsce jest najczęściej spotykanym gatunkiem omawianej rodziny. Występuje w całym kraju prócz wyższych partii górskich. Zasiedla obumierające i suche drzewa liściaste i iglaste oraz grubsze ich fragmenty, jak złomy, kłody, gałęzie i pieńki. Występuje w miejscach suchych i nagrzanych słońcem — pod obluźnioną korą lub w opuszczonych chodnikach mniejszych larw kózek oraz w żerowiskach korników, głównie gatunków z rodzajów ogłodek — Scolytus Geoffr., drzewożerek — Dryocoetes Eichh. i roztoczek — Taphrorychus Eichh. Larwa prowadzi drapieżny sposób życia, pożerając larwy i poczwarki korników oraz innych drobnych owadów. Przepoczwarczenie, w zależności od położenia geograficznego i warunków środowiskowych, odbywa się w sierpniu lub wrześniu. Zimują postacie dojrzałe.

Illustrations
... browse
Bitoma
crenata
External data sources