Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
 1. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 3. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Lixinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cleoninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Bothynoderesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Bothynoderes affinis (Schrank von Paula, 1781)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046852    taxon code: 5185
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Bothynoderes affinis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 114
 • Publications: 64
 • Collections: 10
 • Publication authors: 55
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 3

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Europie (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), na wschód docierający do Syberii i Azji Mniejszej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych parti górskich, nie jest jednak znany z wielu krain, a z niektórych notowany na podstawie znalezisk z ubiegłego stulecia. Zasiedla głównie otwarte środowiska na suchych piaszczystych glebach — pastwiska, ugory, miedze, miejsca ruderalne, słonawiska i doły po wybranym piasku. Jako rośliny żywicielskie bywają podawane: rdest powojowy — Polygonum convolvulus L., komosa wonna — Chenopodium botrys L., komosa biała — Ch. album L., komosa wielkolistna — Ch. hybridum L., komosa siwa — Ch. glaucum L., łoboda rozłożysta — Atriplex patulum L., łoboda nadbrzeżna — A. litorale L., łoboda oszczepowata — A. hastatum L., łoboda gwiazdowata — A. roseum L., solanka kolczysta — Salsola kali L. i burak zwyczajny — Beta vulgaris L. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do października; są one aktywne nocą, w ciągu dnia kryją się w kępach trawy, pod kamieniami i leżącymi liśćmi na ziemi. Samica od połowy maja do połowy czerwca składa jaja na górną część korzenia. W następstwie żerowania larwy powstaje na korzeniu galas długości około 2-4 cm i 1-1,5 cm szerokości Przepoczwarczenie odbywa się w galasie. Młode imagines po wygryzieniu otworu w galasie ukazują się na roślinach żywicielskich od początku sierpnia; spotykano je jeszcze na nich w październiku. Zimowanie odbywa się w glebie.

Illustrations
... browse
Bothynoderes
affinis
External data sources