Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
 1. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 3. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Entiminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Brachyderinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Brachyderesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046494    taxon code: 5116
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Brachyderes incanus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 192
 • Publications: 28
 • Collections: 13
 • Publication authors: 32
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony od południowych prowincji Fennoskandii przez środkową część Europy po środkowe Włochy i północną część Półwyspu Bałkańskiego; zawleczony do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W Polsce chrząszcz pospolity w całym kraju na terenach porośniętych sosną. Zarówno imagines, jak i larwy, żerują głównie na sośnie — Pinus silvestris L., rzadziej na innych gatunkach drzew iglastych. Postacie dojrzałe spotyka się od kwietnia do października; żerują one na igłach, na których wygryzają szczerby, wyrządzając niekiedy duże szkody w drzewostanach sosnowych, zwłaszcza rosnących na glebach suchych. Samica składa jaja w złożach po 30-125 sztuk, ogółem do około 1200 sztuk. Rozwój embrionalny trwa 16-22 dni przy temperaturze +18°C. Larwy żerują na korzeniach, cieńsze zżerając całkowicie, w grubszych korzeniach żerują początkowo w korze, później niekiedy wdrażają się do rdzenia, wyrabiając chodniki do 15 cm długości. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu, w komorze ziemnej. Stadium poczwarki trwa 2-3 tygodnie. Z powodu silnego żerowania imagines i larw sosny jednoroczne lub dwuletnie mogą obumierać.

Illustrations
... browse
Brachyderes
incanus
External data sources