Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
 1. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 3. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Rhynchitidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Rhynchitinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Byctiscinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Byctiscinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Byctiscusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1026609    taxon code: 4854
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Byctiscus betulae - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 273
 • Publications: 105
 • Collections: 11
 • Publication authors: 90
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 3

Taxon description
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w Europie, w Fennoskandii przekraczający koło podbiegunowe, na wschód sięgający przez Syberię do Azji Środkowej i północnych Chin, notowany z Azji Mniejszej. W Polsce chrząszcz pospolity, zasiedlający zarówno tereny nizinne, jak i niższe położenia górskie. Występuje na różnych gatunkach drzew i krzewów z rodzajów olsza — Alnus Mill., brzoza — Betula L., buk — Fagus L., grab — Carpinus L., topola — Populus L., grusza — Pirus L., jabłoń — Malus Mill., głóg — Crataegus L. i leszczyna — Corylus L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu pojawiają się w maju. Samice składają jaja do tutek uprzednio przez siebie uformowanych z jednego, rzadziej z kilku liści. Larwy odżywiają się tkankami zwiędłego liścia w ciągu 20-25 dni, następnie wypadają na glebę, w której przepoczwarczają się w warstwie górnej. Młode pokolenie ukazuje się w sierpniu i pozostaje na okres zimowy w glebie.

Illustrations
... browse
Byctiscus
betulae
External data sources