Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
Chlorophanus — subordinate taxa:
Taxon count: 16
 1. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 3. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Entiminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Tanymecinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Chlorophanusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046777    taxon code: 5153
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Chlorophanus viridis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 369
 • Publications: 139
 • Collections: 13
 • Publication authors: 100
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, notowany ponadto z Danii i jednej południowej prowincji Finlandii. W Polsce występuje pospolicie prawdopodobnie w całym kraju, nie jest jednak jeszcze notowany ze Wzgórz Trzebnickich, z Sudetów Wschodnich i Kotliny Nowotarskiej. Zasiedla doliny rzek i potoków, łąki, pastwiska, miedze, wilgotne pobrzeża lasu, zarośla i torfowiska. Gatunek polifagiczny. Roślinami żywicielskimi są drzewa i krzewy liściaste oraz rośliny zielne; w piśmiennictwie były wymieniane olsze — Alnus Mill., topole — Populus L., wierzby — Salix L., czereśnia — Cerasus avium (L.) Moench, leszczyna — Corylus avellana L., pokrzywa zwyczajna — Urtica dioica L., ostrożeń polny — Cirsium arvense (L.) Scop., osty — Carduus L. i szczawie — Rumex L. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i przeżywają do września. Żerują na liściach, wygryzając na nich otwory i szczerby na brzegach. Kopulacja i składanie jaj odbywa się na początku sierpnia. Rozwój embrionalny trwa dwa-trzy tygodnie. Larwa żeruje na korzeniach i na młodych roślinach tuż nad glebą; zimuje w glebie na głębokości 5-12 cm. Przepoczwarczenie następuje w kwietniu. Stadium poczwarki trwa około trzech tygodni.

Illustrations
... browse
Chlorophanus
viridis
External data sources