Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
 1. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 3. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Latridiidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Corticariinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Melanophthalmagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Melanophthalmasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Melanophthalma (Melanophthalma) transversalis (L. Gyllenhal, 1827)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1020421    taxon code: 3684+5932 (3682b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Melanophthalma transversalis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 91
 • Publications: 6
 • Collections: 5
 • Publication authors: 7
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 3684: Melanophthalma transversalis] Gatunek palearktyczny, szeroko rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, południowej Fennoskandii oraz Karelii, a na wschód przez Syberię sięgający aż po Kraj Nadmorski. W Polsce, choć brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla głównie miejsca bagnisto nad brzegami wód, torfowiska, wilgotne łąki, lasy i obrzeża rowów. Znajdowany na krzewach, kwitnących baldaszkowatych, pod odstającą korą, w dziuplach drzew, na hubach rosnących na wierzbach i topolach, pod opadłym listowiem, w próchnicy, pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, a na wybrzeżu morskim pod morszczynami wyrzuconymi przez fale.
[KFP 5932 (3682b): Melanophthalma curticollis] Gatunek opisany przed przeszło 150 laty z Armenii, ale przez dziesięciolecia był uznawany za synonim Melanophthalma transversalis (Gyll.), gatunku zbiorczego, obejmującego pięć taksonów bardzo do siebie podobnych. Odrębność gatunkowa Melanophthalma curticollis (Mann.) została dopiero niedawno potwierdzona; wykazano go z Anglii, Fennoskandii, Karelii, Estonii, Łotwy, Litwy, wszystkich krajów Europy Środkowej, europejskiej części Rosji, Ukrainy, Francji, Szwajcarii i Włoch. W Polsce notowany z pojedynczych stanowisk w pięciu krainach. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są poznane. Koło Łochowa 14 okazów złowiono czerpakiem z traw na podmokłej łące, a jeden okaz wysiany z przyziemnej dziupli starego dębu, a na Polanie Białowieskiej dwa okazy wysiano z pryzmy siana.

External data sources