Po polsku
Biodiversity Map
Taxa
 1. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 3. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Entiminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Phyllobiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Phyllobiusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Phyllobiussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Phyllobius (Phyllobius) pyri (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046652    taxon code: 5051
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Phyllobius pyri - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 444
 • Publications: 132
 • Collections: 10
 • Publication authors: 94
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek występujący prawie w całej Europie (prócz północnych części Fennoskandii), wykazywany ponadto z Iranu i Syberii. W Polsce pospolity, rozprzestrzeniony na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Żyje zarówno w zimnych, jak i kserotermicznych środowiskach; spotyka się go w jasnych lasach, nasłonecznionych stokach, pobrzeżach lasu i zarośli, żywopłotach, na łąkach, pastwiskach, torfowiskach, słonawiskach i miejscach ruderalnych. Postacie dojrzałe występują od kwietnia do czerwca — żerują na liściach krzewów i drzew liściastych. Generacja jednoroczna. Larwy rozwijają się w glebie; żerują na korzeniach, a ostatnie stadium zimuje i przepoczwarcza się wczesną wiosną.

Illustrations
... browse
Phyllobius
pyri
Photos
... browse
Phyllobius
pyri
External data sources