In English
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: rozdział książki
rok: 2009
autor: Aleksandrowicz O.
tytuł: Zmiany składu gatunkowego i struktury ekologicznej zgrupowań chrząszczy epigeicznych brzegów rzek Kwacza i Słupia pod wpływem zabiegów renaturalizacyjnych.
tytuł książki: Krótkoterminowe ekologiczne efekty renaturalizacji niewielkich rzek nizinnych na przykładzie reki Kwaczy.
redaktor: Obolewski K.wydawca: PK „Dolina Słupi”, APSL., Słupskstrony: 239-262
cytacja skrócona: Aleksandrowicz O. 2009a
BioMap ID: 12090