In English
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: artykuł
rok: 1987
autor: Gębicki C.
tytuł: Leaf-hopper Associations (Homoptera, Auchenorrhyncha) in Xerothermic Communities in the Vicinity of Pińczów.
czasopismo: Acta Biologica Silesianatom: VIzeszyt: 838strony: 87-98
cytacja skrócona: Gębicki C. 1987
BioMap ID: 14358