In English
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: artykuł
rok: 1977
autorzy: Gębicki C., Głowacka E., Karwańska J., Klimaszewski S.M., Wojciechowski W.
tytuł: Zgrupowanie piewików, mszyc i koliszków (Homoptera: Auchenorrhyncha, Aphidodea i Psyllodea) wybranych środowisk rejonu huty "Katowice".
czasopismo: Acta Biologica U.Ś.tom: IVzeszyt: 189strony: 95-122
cytacja skrócona: Gębicki C. et al. 1977
BioMap ID: 14361