In English
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: artykuł
rok: 1971
autor: Mackiewicz St.
tytuł: Wpływ aldryny i lindanu, stosowanych w formie mieszanek z nawozami, na entomofaunę pól uprawnych.
czasopismo: Biuletyn Instytutu Ochrony Roślintom: 48strony: 217-231
cytacja skrócona: Mackiewicz St. 1971a
BioMap ID: 5322