In English
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: artykuł
rok: 1990
autor: Stączek Z.Z.
tytuł: Biedronki (Coleoptera, Coccinellidae) zespołu grądowego (Tilio-Carpinetum) w rezerwacie Bachus (Wyżyna Lubelska).
czasopismo: Fragmenta Faunisticatom: 33strony: 373-382
cytacja skrócona: Stączek Z.Z. 1990
BioMap ID: 8696