In English
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: artykuł
rok: 1992
autor: Szwedo J.
tytuł: Piewiki (Homoptera, Auchenorrhyncha) wybranych zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego.
czasopismo: Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szaferatom: Vstrony: 223-233
cytacja skrócona: Szwedo J. 1992
BioMap ID: 15107