In English
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Baza Bibliografii Entomologicznej
typ: artykuł
rok: 1973
autor: Szymczakowski W.
tytuł: Dalsze materiały do znajomości chrząszczy (Coleoptera) biotopów kserotermicznych Polski.
czasopismo: Acta Zoologica Cracoviensiatom: 18strony: 183-216
cytacja skrócona: Szymczakowski W. 1973
BioMap ID: 9085