In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1027326
wpis rekordu: G. Hebda
oryg. nazwa taksonu: Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839)
państwo: PL
lokalizacja podrzędna: Bobrowa Droga
nadrzędny obszar chroniony: Ujście Warty PN
kwadrat UTM: VU82
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 29 VIII 2013
zb./obs. przez: G. Hebda
oznaczony przez: G. Hebda
powiązane publikacje: Hebda G. et Rutkowski T. 2015