In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1033996
wpis rekordu: A. Taszakowski
państwo: PL
kraina KFP: Bieszczady
nadrzędny obszar chroniony: Ciśniańsko-Wetliński P.K.
województwo: podkarpackie
powiat: Sanok
gmina: Komańcza
kwadrat UTM: EV86
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 26 VI 2011
powiązane publikacje: Szczepański W.T. et al. 2013