In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1034655
wpis rekordu: M. Adamski
oryg. nazwa taksonu: Silis ruficollis (Fabricius J.Ch., 1775)
państwo: DE
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
obszar chroniony: rez. Łęgi koło Słubic
województwo: lubuskie
powiat: Słubice
gmina: Słubice
kwadrat UTM: VT79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 VI 2018