In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1035111
wpis rekordu: M. Adamski
oryg. nazwa taksonu: Pholidoptera griseoaptera (De Geer Ch., 1773)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
obszar chroniony: rez. Łęgi koło Słubic
województwo: lubuskie
powiat: Słubice
gmina: Słubice
kwadrat UTM: VU60
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 23 VII 2018
zb./obs. przez: M. Adamski
oznaczony przez: A. Itczak