In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1035321
wpis rekordu: A. Kołodko
oryg. oznaczenie: Pyrochroa coccinea (Linnaeus C., 1760)
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
nadrzędny obszar chroniony: P.K. Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego
województwo: podlaskie
powiat: Białystok
gmina: Supraśl
kwadrat UTM: FE60
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: Las sosnowy, podszyt liściasty
data: 1 VI 2011
zb./obs. przez: A. Kołodko