In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1035357
wpis rekordu: A. Kołodko
oryg. oznaczenie: Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus C., 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
województwo: podlaskie
powiat: Białystok m.
gmina: Białystok
kwadrat UTM: FD38
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: Las sosnowy, podszyt liściasty
data: 11 X 2013
zb./obs. przez: A. Kołodko