In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1038763
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: