In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1041279
płeć: f
wpis rekordu: D. Kucharski
oryg. nazwa taksonu: Anomala dubia (Scopoli I.A., 1763)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
lokalizacja: Sajzy
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Ełk
gmina: Ełk w.
kwadrat UTM: EE87
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: grądy i olsy
data: 6 VII 2006
zb./obs. przez: D. Kucharski, K. Kucharska