In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1041362
płeć: f
wpis rekordu: A. Kołodko
oryg. nazwa taksonu: Valgus hemipterus (Linnaeus C., 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
województwo: podlaskie
powiat: Białystok m.
gmina: Białystok
kwadrat UTM: FD49
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: polana śródleśna
data: 16 V 2017
zb./obs. przez: A. Kołodko