In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1041374
wpis rekordu: D. Kucharski
oryg. nazwa taksonu: Maladera holosericea (Scopoli I.A., 1772)
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
lokalizacja: Urwitałt
nadrzędny obszar chroniony: Mazurski P.K.
obszar chroniony: rez. Jezioro Łuknajno
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Mrągowo
gmina: Mikołajki
kwadrat UTM: EE46
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: łąka
mikrosiedlisko: na ziemi
data: 29 IV 2007
zb./obs. przez: D. Kucharski, K. Kucharska