In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1041943
wpis rekordu: M. Adamski
oryg. oznaczenie: Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
obszar chroniony: rez. Łęgi koło Słubic
województwo: lubuskie
powiat: Słubice
gmina: Słubice
kwadrat UTM: VU60
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 V 2019
zb./obs. przez: M. Adamski
oznaczony przez: A. Itczak