In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1077992
wpis rekordu: A. Lasoń
oryg. oznaczenie: Rhizophagus picipes
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Mazowiecka
nadrzędny obszar chroniony: Kampinoski P.N.
obszar chroniony: O.O.Ś. Debły
kwadrat UTM: DC89
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 1-31 V 2016
zb./obs. przez: D. Marczak
oznaczony przez: A. Lasoń
w kolekcji: Kampinoski P.N.