In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 123976
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Aleochara (Xenochara) puberula Klug, 1832
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: «Prusy zachodnie»
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: