In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 545975
wpis rekordu: P. Senn
oryg. nazwa taksonu: Alucita hexadactyla
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Gdynia
lokalizacja: Chwarzno
kwadrat UTM: CF34
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 22 V 2007
zb./obs. przez: P. Senn