In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 771584
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. nazwa taksonu: Cidnopus aeruginosus Olivier
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: dol. Nidy
lokalizacja: Pińczów
lokalizacja podrzędna: Skowronno
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 10-15 V 1991
zb./obs. przez: L. Borowiec