In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 775494
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. nazwa taksonu: Aspidiphorus orbiculatus Gyllenhal
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Wielkopolska
lokalizacja: Ruda Milicka
kwadrat UTM: XT61
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 19 VI 1982
zb./obs. przez: L. Borowiec