In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 775495
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. nazwa taksonu: Aspidiphorus orbiculatus Gyllenhal
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Wrocław
lokalizacja: Rędzin
kwadrat UTM: XS37
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5 VIII 1990
zb./obs. przez: L. Borowiec