In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 841896
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Merrifieldia baliodactylus
państwo: PL
obszar chroniony: Podzamcze [rezerwat]
województwo: woj. lubelskie
kwadrat UTM: FB05
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 27 VI 2004
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.