In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 848633
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Mecyna flavalis
państwo: PL
lokalizacja: Orchówek
kwadrat UTM: FC71
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 19 VII 2011
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.