In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 849374
płeć: f
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Apoda limacodes
państwo: PL
lokalizacja: Kosyń
kwadrat UTM: FB79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 7 VII 2002
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.