In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 849377
płeć: m
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Apoda limacodes
państwo: PL
lokalizacja: Macoszyn
lokalizacja podrzędna: oddz 339
kwadrat UTM: FB79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 8 VI 1998
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.