In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 870125
wpis rekordu: J. Nowacki
oryg. oznaczenie: Dichonia convergens DEN. et SCHIFF.
państwo: PL
lokalizacja: Morasko ad Poznań
obszar chroniony: Meteoryt Morasko [rezerwat]
kwadrat UTM: XU21
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: IX 1986 - X 1987
zb./obs. przez: J. Nowacki
powiązane publikacje: Nowacki J. 1991d