In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 905155
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. nazwa taksonu: Boros schneideri
państwo: PL
kraina KFP: Beskid Wschodni
lokalizacja nadrzędna: nadl. Bircza
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: składnica drewna, przy drodze, śródleśna
mikrosiedlisko: jodła (dłużyca)
data: 21 IX 2012
zb./obs. przez: M. Ossowska, L. Buchholz