In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 912038
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. nazwa taksonu: KFP 21, 1:132: Cicada cornuta Linnaeus C., 1758
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Smreczyński S.sr. 1906b, Nast J. 1976b