In English
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 919872
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. nazwa taksonu: KFP 21, 5: 76: Pseudochermes fraxini (Kaltenbach, 1860)
państwo: PL
kraina KFP: Pieniny
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Żak-Ogaza B. 1961, Kawecki Z. 1985