In English
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
Dostępne filtry:
Rok
Takson: wybór taksonu --> "Powiązane publikacje"
Baza Bibliografii Entomologicznej
Określ filtr:
CZASOPISMO
Pierwsze litery (bez znaków diakrytycznych):

Pasujące pozycje:
Rab. Lab. Zool. Kab. Vars. Univ.
Ravrászati Lapok
Records of the Indian Museum
Redia
Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego
Reiber. Rev. Mag. Zool.
Reichenbachia
Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali
Rept. Delav. Coll. Agr. Exp. Stat.
Rep. Comm. Agric. U.S. Dept. Agile.
Rep. Dept. Ent. Cornell. Univ. Exp. Stat.
Rep. Work Exper. Sta. Hawaiian Sugar Planter's Ass.
Resp. P.A. Norlin. Upsaliae
Revista Chilena de Entomología
Revista Chilena Hist. Nat.
Revue d’Entomologie
Revue d`Entomologie de l`URSS
Revue Française d’Entomologie
Revue Nématol.
Revue suisse de Zoologie
Revue Suisse de Zoologie. Annales de la Société Suisse de Zoologie et du Muséum d’Histoire Naturelle de Genève
Rev. Bras. Ent.
Rev. Entom.
Rev. Ent. Rio de Janeiro
Rev. Ent. (Silbermann)
Rev. Mag. Zool.
Rev. Mens. d'Ent.
Rev. Path. Vég. Ent. Agr.
Rev. Russ. Ent.
Rev. Sci. Nat.
Rev. Zool.
Rev. Zool. afr.
Rev. Zool. Bot. Afr.
Riv. Coleotter. Ital.
Riv. Coleott. Ital.
Riv. Ital. Sci. Nat.
Riv. Patol. Veg.
Riv. Scien. Ind. G. Vimereati.
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Seria Leśnictwo
Roczniki Bieszczadzkie
Roczniki Nauk Leśniczych, E
Roczniki Nauk Leśnych
Roczniki Nauk Rolniczych
Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria A - Roślinna
Roczniki Nauk Rolniczych Seria E.
Roczniki Nauk Rolniczych Seria E. Ochrona roślin
Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu
Rocznik Augustowsko-Suwalski
Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda
Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. Przyroda
Rocznik Muzeum w Częstochowie
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków
Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”
Rocznik Ochrony Roślin
Rocznik Ochrony Roślin, seria B
Rocznik Ochrony Środowiska
Rocznik PZH
Rocznik Świętokrzyski, Seria B - Nauki Przyrodnicze
Rocznik Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego
Rocznik TPN, Wilno
Roczn. międzyrz.
Roczn. Muz. Górnośl., Entomologia
Roczn. Nauk Dydakt. WSP
Roczn. T.P.N. Poznańskiego.
Roczn. Warsz. Tow. Przyj. Nauk
Rośliny Oleiste - Oilseed Crops
Rovartani Közlemények
Rovartani Lapok
Rozmaitości
Rozprawy C. K. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego. Lwów
Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rozprawy i sprawozdania Instytutu Badawczego Lasów Państwowych
Rozprawy i sprawozdania Instytutu Badawczego Leśnictwa
Rozprawy i sprawozdania Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych w Warszawie
Rozprawy i wiadomości z muzeum im. Dzieduszyckich
Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Poznaniu
Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin
Rozprawy Naukowe i Monografie SGGW-AR
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności. Dział B. Nauki Biologiczne
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności. Dział B. Nauki Biologiczne
Rozpr. IBLP (A)
Rpt. St. Ent. Minn. St.
Russian Entomol. J.
Russkoje Entomołogiczeskoje Obozrenije