In English
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 3. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Denticollinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Denticolliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Hemicrepidiinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Diacanthousrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Diacanthous undulatus (Ch. De Geer, 1774)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015432    kod taksonu: 2830
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Diacanthous undulatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 246
 • Publikacje: 79
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 65
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek borealno-górski, rozmieszczony szerokim pasem w lesistej strefie północnej części Palearktyki; notowany ponadto z Ameryki Północnej. W Fennoskandii sięga do skrajnych prowincji północnych, gdzie jest częściej spotykany niż na południu. W górach wkracza do regla górnego. W Polsce jest wykazywany stosunkowo rzadko, głównie z południowej części kraju. Z obszarów niżowych jest znany z Pojezierza Mazurskiego i z Puszczy Białowieskiej, natomiast dawne dane sprzed przeszło stu lat o występowaniu w okolicach Gdańska są niepewne. Chrząszcz zasiedla drzewa liściaste i iglaste, zwłaszcza świerki. Larwy żerują przeważnie w korze i pod korą, rzadziej w miękkim, butwiejącym drewnie pni i kłód, niekiedy grubszych gałęzi oraz pniaków. Cykl rozwojowy co najmniej czteroletni. Larwy są bardzo drapieżne, napadają na inne larwy i poczwarki owadów drewno- i próchnożernych. Po przezimowaniu, wcześniej niż inne gatunki, przystępuje do żerowania — już pod koniec kwietnia lub na początku maja starsze larwy przepoczwarczają się, a młodsze larwy linieją. Larwa buduje komorę poczwarkową blisko powierzchni drewna, czasami w samej korze. Stadium poczwarki trwa od około 10 do 20 dni w zależności od warunków klimatycznych. Postać dojrzała po opuszczeniu komory poczwarkowej prowadzi skryty sposób życia — zwykle unika silnego oświetlenia, kryjąc się w szczelinach kory i drewna. Nie występuje na roślinach zielnych i kwiatach, stąd połowy metodą czerpakowania nie dają rezultatów. Występuje od maja do lipca.

Zewnętrzne źródła danych