Wykorzystanie danych

Dozwolony zakres

Dozwolone jest niekomercyjne wykorzystywanie danych Mapy Bioróżnorodności do celów naukowych i edukacyjnych, poprzez pobieranie, wyświetlanie, wydruk i kopiowanie treści, map i innych materiałów dostępnych na tej stronie. Każdej formie prezentacji wykorzystanych w ten sposób danych musi towarzyszyć odpowiednia cytacja Bazy Mapy Bioróżnorodności jako źródła informacji, według podanych poniżej zasad.
Wszelkie pozostałe działania, wliczając redystrybucję i komercjalizację wymagają zgody administratora. Kontakt: biomap.pl@gmail.com.

Sposób cytowania

Przy wykorzystaniu należy podać informację o źródle:
Mapa Bioróżnorodności [online]2024. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności. Dostęp: 2024-05-18, https://baza.biomap.pl