Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2003(2002)
authors: Bąkowski M., Hołowiński M., Miłkowski M.
title: Przezierniki (Lepidoptera: Sesiidae) Puszczy Kozienickiej.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 21issue: 4pages: 229-240
short citation: Bąkowski M. et al. 2003(2002)
BioMap ID: 11263

full text: Download